పుస్తక పరిచయం

వసుచరిత్ర- ఉద్దీపన

వసుచరిత్రము రాయలయుగమున నాంధ్రవాఙ్మయమున వెలనిన మహా కావ్యము. ఆంధ్రపంచకావ్యములలో ప్రౌఢిమలో ఆముక్త మొకవైపు, వసుచరిత్రము వేరొకవైపు. ఆంధ్ర మహాకావ్యరచనా ప్రక్రియెుుక్క ...
Read More

సమాజం అంతగా పతనమైందా?

రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి నేటి 'కుష్ఠు వ్యవస్థ' పై దిగంబర కవులు సంచాలకుడు: సుబ్రహ్మణ్యం ప్రతులకు: 46, విద్యానగర్ కాలనీ, హైద్రాబాదు ...
Read More

విశ్వనాథ (వీర)వల్లుడు

భమిడిపాటి కృష్ణమూర్తి చిన్న నీటి వినుకు. దాన్ని సాగరంతో పోలిస్తే నిన్న బిందువు. అయితే నేం, ఆ చినుకు మీద ...
Read More