కాళోజి నారాయణరావు

మూడు భాషల మధ్య పుట్టి పెరిగిన జీవితం నాది. తెలుగయినా, ఉర్దూ అయినా, ఇంగ్లీషయినా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ చదువుకుంది ఉర్దూ – పదివాచకాలు. తెలుగు చదువుకున్నది నాలుగు Read More …

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి

అది 1981 సంవత్సరం. అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి అంజయ్యగారు నా పట్ల చాలా కాలంగా ఉన్న అభిమానంతో, నన్ను అధికార భాషాసంఘం అధ్యక్షుడిగా అంటే లోగడ Read More …

డా॥ బోయి భీమన్న

నేను హైదరాబాదు వచ్చిన తొలి రోజుల్లో అంటే 1958లో “బోయి భీమన్న కావ్యసుమాలు’ అనే నా (గ్రంథావిష్కరణ సభకు విశ్చనాథ సత్యనారాయణగారు అధ్యక్షతవహించారు. అందులోని మొట్టమొదటి పద్యం Read More …