వసుచరిత్ర- ఉద్దీపన

వసుచరిత్రము రాయలయుగమున నాంధ్రవాఙ్మయమున వెలనిన మహా కావ్యము. ఆంధ్రపంచకావ్యములలో ప్రౌఢిమలో ఆముక్త మొకవైపు, వసుచరిత్రము వేరొకవైపు. ఆంధ్ర మహాకావ్యరచనా ప్రక్రియెుుక్క శిఖరాయమాణన్థితి ఈ కావ్యము. మనుచరిత్రము, ఆముక్తమాల్యద, Read More …

సమాజం అంతగా పతనమైందా?

రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డి నేటి ‘కుష్ఠు వ్యవస్థ’ పై దిగంబర కవులు సంచాలకుడు: సుబ్రహ్మణ్యం ప్రతులకు: 46, విద్యానగర్ కాలనీ, హైద్రాబాదు – 13 పేజీలు : 1 Read More …

విశ్వనాథ (వీర)వల్లుడు

భమిడిపాటి కృష్ణమూర్తి చిన్న నీటి వినుకు. దాన్ని సాగరంతో పోలిస్తే నిన్న బిందువు. అయితే నేం, ఆ చినుకు మీద సూర్యకిరణం పడితే ఇంద్రధనుస్సు వెలుస్తుంది. ఆ Read More …