ఆధునికాంధ్ర సారస్వతము

రాయప్రోలు సుబ్బారావు   నే నిందు సారస్వత శబ్ద వ్యుత్పత్తిని గూర్చి చర్చింపఁ దలఁచ లేదు పూర్వాపర దశలను బోల్చి తారతమ్యమును తేల్ప నెంచ లేదు. చిరంతన Read More …

‘విరసం’ మహాసభలు – ఒక సమీక్ష (1970-ఖమ్మం)

సమీక్షకుడు..   “నిప్పు పూవు” 1970 అక్టోబరు 8, 9, తేదీల్లో ఖమ్మంలో విరసం మహానభలు జరిపారు. సమావేశాలు జరిపిన స్థలానికి సుబ్బారావు పాణిగ్రాహినగర్ అని పేరుపెట్టారు సుబ్బారావు Read More …

పూండ్ల రామకృష్ణయ్యగారు

అడవి శంకర రావు గారు, బీఏ, ఎల్.టీ., ఆంధ్ర ప్రబంధములను చాలవరకు మొట్టమొదట నచ్చొత్తించి యాంధ్రవాజ్మయ మునకు మహోపకార మొనర్చినవాడు పూం డ్ల రామకృష్ణయ్యగారు. వీరి ” Read More …

అపస్వరంలో ఆత్మీయసందేశం

ఏల్చూరి మురళీధరరావు అంతర్జాలంలో ఒకరోజు పూజ్యులు వాయులీన మహావిద్యాంసులు శ్రీ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారి చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఎన్నడో చిన్ననాడు విన్న ఈ ఉదంతం గుర్తుకు Read More …

మహాభారతం శాస్త్ర కావ్యమా? కావ్య శాస్త్రమా?

డా॥ గుంజి వెంకటరత్నం మహాభారతంలోని శాస్త్రాద్యనేకాంశాలు ప్రతిపాదన దృష్ట్యా దానిని పరిశీలించిన వారికి అది కావ్య శాస్త్రమా? లేక శాస్త్ర కావ్యమా? అనే సందేహం రాకమానదు. ప్రపంచ Read More …

వేగుచుక్క

శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ   ఒక మనిషి మన తెనుగు దేశంలో ఉదయించాడు వేగుచుక్కలాగు. అంతటితోఅంతవరకు గాఢనిద్రా  పరవశమై వున్న మన సంఘం ఆతని పిలుపులకూ, Read More …

ఒకే ఒక్కడు సంపత్కుమార

మనం ఒక వ్యక్తిని వ్యక్తిగా అంచనావేస్తాం. ఒక శక్తిగా కూడ వ్యక్తి సద్గుణుడైతే మంచివాడంటాం. వ్యక్తి ప్రతిభావంతుడైతే శక్తిమంతుడంటాం. అవి రెండూ కలిసినవాన్ని మహానుభావుడు, మహాత్ముడని అంటాం. Read More …

రసము కిన్ని ష్ణ ము?

                దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఎం. ఏ. (ఆనర్సు)   కావ్యమునకుఁ బరనిర్వృతి కారణమైన రసానందమే పరమ ప్రయోజన Read More …

నైషధతత్వజిజ్ఞాస

అక్కిరాజు ఉమాకాంతం శ్రీహర్షుడు నిజముగా ఒక అఖండబుద్ధిబలసమన్వితుడు. అజ్ఞాతభాషలో తగవులాడిన దాసీల సంభాషణమును, ఒక్కసారి విన్నమాత్రమున రాజసమక్షము నందు ఒప్పగించ గలిగిన ధారణావంతుడు. తండ్రిని ఓడించిన పండితుని Read More …

ఆంధ్ర పరిశోధక మహామండలి పంచమ వార్షికోత్సవము – అధ్యక్షోపన్యాసము

కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు (100 సం.ల నాటి వ్యాసమిది. పుస్తక రూపంలో ఎక్కడా ప్రకటితం కాలేదు. అప్పట్లో చెలికాని లచ్చారావు గారనే వదాన్యుడు, జమీందారు, సాహిత్యాభిమాని పరిశోధక Read More …