ఆత్మకథలు

కాళోజి నారాయణరావు

మూడు భాషల మధ్య పుట్టి పెరిగిన జీవితం నాది. తెలుగయినా, ఉర్దూ అయినా, ఇంగ్లీషయినా అన్నిటికన్నా ఎక్కువ చదువుకుంది ఉర్దూ ...
Read More

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి

అది 1981 సంవత్సరం. అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ముఖ్యమంత్రి టంగుటూరి అంజయ్యగారు నా పట్ల చాలా కాలంగా ఉన్న అభిమానంతో, నన్ను ...
Read More

డా॥ బోయి భీమన్న

నేను హైదరాబాదు వచ్చిన తొలి రోజుల్లో అంటే 1958లో “బోయి భీమన్న కావ్యసుమాలు' అనే నా (గ్రంథావిష్కరణ సభకు విశ్చనాథ ...
Read More