వ్యాసాలు

వేగుచుక్క

శ్రీ మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మ ఒక మనిషి మన తెనుగు దేశంలో ఉదయించాడు వేగుచుక్కలాగు. అంతటితోఅంతవరకు గాఢనిద్రా  పరవశమై వున్న ...
Read More

ఒకే ఒక్కడు సంపత్కుమార

మనం ఒక వ్యక్తిని వ్యక్తిగా అంచనావేస్తాం. ఒక శక్తిగా కూడ వ్యక్తి సద్గుణుడైతే మంచివాడంటాం. వ్యక్తి ప్రతిభావంతుడైతే శక్తిమంతుడంటాం. అవి ...
Read More

రసము కిన్ని ష్ణ ము?

దివాకర్ల వేంకటావధాని, ఎం. ఏ. (ఆనర్సు) కావ్యమునకుఁ బరనిర్వృతి కారణమైన రసానందమే పరమ ప్రయోజన మని సంస్కృతలాక్షణకు లెల్ల రంగీకరించి ...
Read More

నైషధతత్వజిజ్ఞాస

అక్కిరాజు ఉమాకాంతం శ్రీహర్షుడు నిజముగా ఒక అఖండబుద్ధిబలసమన్వితుడు. అజ్ఞాతభాషలో తగవులాడిన దాసీల సంభాషణమును, ఒక్కసారి విన్నమాత్రమున రాజసమక్షము నందు ఒప్పగించ ...
Read More

ఆంధ్ర పరిశోధక మహామండలి పంచమ వార్షికోత్సవము – అధ్యక్షోపన్యాసము

కొమర్రాజు వేంకట లక్ష్మణరావు (100 సం.ల నాటి వ్యాసమిది. పుస్తక రూపంలో ఎక్కడా ప్రకటితం కాలేదు. అప్పట్లో చెలికాని లచ్చారావు ...
Read More

బమ్మెర పోతరాజు

శ్రీ రావు బహదూర్ కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు శ్రీమద్భాగవతము నాంద్రీక రించిన బమ్మెరపోతరాజు ఒంటిమిట్ట వాడని కొందఱును, ఓఱుగంటి వాఁడని ...
Read More

‘రాయలు కరుణకృత్య’మే ‘మల్లీశ్వరి’కి స్ఫూర్తి!

డా॥ వేదగిరి రాంబాబు బుచ్చిబాబు అనగానే మనకు ‘చివరకు మిగిలేది’ నవల గుర్తుకొస్తుంది. లేకపోతే ఆయన కథానికలు గుర్తుకొస్తాయి. ఆయన ...
Read More

నాచన సోముని ఉత్తర హరివంశము

పి యశోదారెడ్డి “ఘను నన్నయభట్టును ది క్కన నెఱా ప్రెగడఁ టౌగడి యలిక -బున న క్షిని డాఁచి నట్టి ...
Read More

ప్రస్తావన

విశ్వనాథ సత్యనారాయణ కొన్నాళ్ళక్రిందట నేను మిత్రుడు రామానుజరావుగారితో మాట్లా డుచు కాళిదాస భవభూతుల ప్రసక్తి వస్తే కొన్ని మాటలు చెప్పాను ...
Read More

భాగవతం- జాతీయభావన

పీవీ నరసింహారావు   యావద్భారత దేశం నుంచి అనేక మంది పండిత ప్రకాండులను, నలభై ఏండ్లుగా, యాభై యేండ్లుగా కావ్యారాధనచేస్తూ ...
Read More